Trainingen en workshops

De ontspannen docent
Centrale vraag van deze workshop is: "Hoe zorg ik ervoor dat ik minder stress ervaar en daardoor weer 'zingend' naar school kan gaan?"

In deze workshop komen onder andere de volgende onderwerpen naar voren:
- Van fixed mindset naar growth mindset
- 7 pijlers van mindfullness in de praktijk
- Ademhalings- en (optionele) zangoefeningen
- Time-management
- Persoonlijke casussen

Neem voor meer informatie over deze workshop vooral contact met mij op!
De coachende docent
De centrale vraag in deze workshop is: "Hoe kan ik als docent een coachende rol aannemen en zo werken aan een hoger leerrendement voor mijn leerlingen?"

Door de veranderende rol van de docent wordt er steeds meer een beroep gedaan op de coachende vaardigheden van de docent. Als docent ben je steeds meer een begeleider bij het leerproces, waarin de student zelf verantwoordelijk is voor zijn leerwinst.

In deze workshop werk ik onder andere met:
- De 6e rol van de leraar: de leercoach
- Kunst van vragen stellen
- Grow model en de 8 stappen-dans
- Eigen casuïstiek in rollenspel

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je meer informatie? Neem contact op!
De non-verbale docent
De centrale vraag in deze training is: "Hoe kom ik over als docent en hoe kan ik mijn non-verbale communicatie versterken?"

80% van onze communicatie is non-verbaal. Het is daarom van belang om te weten hoe je overkomt. Dit speelt een belangrijke rol bij het lesgeven en vooral bij het houden van de orde - de rol als (non-verbale) pedagoog.

In deze training:
- zoom ik in op je houding, je stemgebruik en het gebruik van gebaren
- leer je om uit je comfortzone te treden voor een groep
- werk ik aan jouw expressiviteit en de koppeling naar je eigen lespraktijk

Ik vertel je graag meer over deze uitdagende workshop!
De betrokken student
De centrale vraag in deze training is: "Hoe vergroot ik de motivatie en betrokkenheid van mijn studenten?"

Deze training is geïnspireerd op het boek: Betrokkenheid, de sleutel tot beter leren van Robert J. Marzano en Debra J. Pickering.
Marzano heeft met behulp van vier fundamentele vragen op gebied van emotie, interesse, relevantie en doeltreffendheid, zestien strategieën uitgewerkt om de aandacht en betrokkenheid van leerlingen te vergroten.

Aan het einde van training weet je:
- hoe je 16 strategieën van Marzano in kan zetten in je eigen lespraktijk
- op welke manier je jouw lessen kan afstemmen op de belevingswereld van jouw leerlingen
- wat jouw eerste stap gaat zijn bij het (her)ontwerpen van jouw lessen, waarbij je de focus legt op vergroten van betrokkenheid

Wil je graag meer weten over deze training, neem gerust contact op!
Project onderwijs
De centrale vraag in deze workshop is: "Op welke manier kan ik een contextrijke leeromgeving creëren met behulp van projectonderwijs?"

Zowel in het voortgezet onderwijs, als in het middelbaar beroepsonderwijs wordt er steeds meer met projecten gewerkt. Maar hoe zet je dit krachtig neer en wat is jouw rol als docent bij het begeleiden van deze projecten?

Deze workshop is een inleiding op het werken met projectonderwijs, met een vervolgtraject als advies.

Aan het einde van deze workshop:
- Weet je wat er bedoeld wordt met projectonderwijs
- Krijg je inzicht hoe je projecten als vakoverstijgende onderwijsvorm kan inzetten
- Krijg je adviezen om projectonderwijs te organiseren in jouw onderwijsinstelling
- Krijg je een samenvatting van het aanbevolen vervolgtraject

Ik vertel je graag meer over deze workshop!
De docent als LOB'er
De centrale vraag bij deze training is: "Hoe vergroot ik mijn kennis en vaardigheden in mijn rol als LOB docent?"

LOB (loopbaanorientatie en begeleiding) is een essentieel onderdeel geworden van het onderwijs. En toch staat LOB nog lang niet overal sterk op de 'kaart'.

Deze workshop heeft een inleidend karakter, met een traject als advies.

Na deze workshop:
- Heb je inhoudelijk kennis gemaakt met de 5 LOB compenties
- Heb je inzicht in het belang van LOB voor jouw leerlingen
- Krijg je tools om krachtige LOB coachgesprekken te voeren met je leerlingen
- Geef ik een samenvatting van het aanbevolen vervolgtraject LOB

Ik geef je graag meer informatie!