Teamsessies

Naast pedagogisch-didactische trainingen begeleid ik ook teamsessies. Deze maak ik graag op maat, bijvoorbeeld vanuit de uitkomst van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) of omdat het team iets extra’s heeft verdiend!

Ik werk vanuit een positieve basis, waarin het vooral gaat om het (hervinden) van de kracht van het team en de individuen. Op een interactieve, energieke en speelse manier werk je met het team aan diverse thema’s.

Ik gebruik hiervoor werkvormen uit Tweekracht ® en NLP die zorgen voor meer verbinding, vertrouwen, vrijheid en veerkracht in het team.

Tweekracht met studenten

Tweekracht ® is niet alleen in te zetten voor teams en individuele sessies, maar ook als onderdeel van het onderwijs is het een hele goede methode voor studenten.

Tweekracht is goed te implementeren in het LOB programma (Loopbaan- en oriëntatietraining) van een opleiding. Bij LOB leren studenten te kijken naar kun kwaliteiten, motieven, loopbaanmogelijkheden en leren ze hoe ze het beste hun netwerk kunnen inzetten. Door Tweekracht ontdekken studenten waar ze energie van krijgen en hoe ze hun Tweekracht kunnen inzetten bij de diverse competenties binnen hun loopbaanontwikkeling.

Workshops 
We geven met Tweekracht losse, of reeksen van workshops aan teams of losse groepen studenten. Doelen die we o.a. met de workshops kunnen bereiken zijn:
1.    Krachtsessies: vinden van de Kernkrachten van de studenten. Wat geeft de meeste energie?
2.    Loopbaan: Hoe helpt mijn Tweekracht bij het waarmaken van mijn dromen en ambities?
3.    Teamwork: hoe kunnen we vanuit onze kracht het fijnst samenwerken binnen groepsprojecten?

Contact opnemen

Reflecteren kun je leren

De centrale vraag in deze workshop is: “Wat heeft mijn student nodig om te kunnen reflecteren op zijn eigen leerproces?”

Reflecteren. Studenten worden er vaak mee ‘doodgegooid’, naar eigen zeggen.
Vaak is het schrijven van een reflectieverslag een verplicht onderdeel na een module en doen de meeste studenten dit braaf met behulp van een STARTT of Korthagen methode.

Maar wat leren ze er nu echt van? Heeft dit ook nog te maken met leeftijd? En wat is de rol van de docent om deze reflecties ook waardevol te laten zijn? 

In deze workshop:
-    Leer je wat reflecteren eigenlijk is en waarom het een essentieel onderdeel is van het leerproces.
-   Krijgen jullie met elkaar inzicht in de diverse manieren om studenten te ondersteunen in het reflecteren, op zowel proces  als product.
-    Ontdek je wat de ‘kunst van vragen stellen is’, vanuit de 6e rol van de leraar, de leercoach.
-    Werken jullie gezamenlijk aan een reflectiemethode die passend is bij jullie eigen studentgroep.

Contact opnemen

De ontspannen docent

Centrale vraag van deze workshop is: "Hoe zorg ik ervoor dat ik minder stress ervaar en daardoor weer 'zingend' naar school kan gaan?"

In deze workshop komen onder andere de volgende onderwerpen naar voren:
- Van fixed mindset naar growth mindset
- 7 pijlers van mindfullness in de praktijk
- Ademhalings- en (optionele) zangoefeningen
- Time-management
- Persoonlijke casussen

Neem voor meer informatie over deze workshop vooral contact met mij op!

De coachende docent

De centrale vraag in deze workshop is: "Hoe kan ik als docent een coachende rol aannemen en zo werken aan een hoger leerrendement voor mijn leerlingen?"

Door de veranderende rol van de docent wordt er steeds meer een beroep gedaan op de coachende vaardigheden van de docent. Als docent ben je steeds meer een begeleider bij het leerproces, waarin de student zelf verantwoordelijk is voor zijn leerwinst.

In deze workshop werk ik onder andere met:
- De 6e rol van de leraar: de leercoach
- Kunst van vragen stellen
- Grow model en de 8 stappen-dans
- Eigen casuïstiek in rollenspel

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je meer informatie? Neem contact op!

De non-verbale docent

De centrale vraag in deze training is: "Hoe kom ik over als docent en hoe kan ik mijn non-verbale communicatie versterken?"

80% van onze communicatie is non-verbaal. Het is daarom van belang om te weten hoe je overkomt. Dit speelt een belangrijke rol bij het lesgeven en vooral bij het houden van de orde - de rol als (non-verbale) pedagoog.

In deze training:
- zoom ik in op je houding, je stemgebruik en het gebruik van gebaren
- leer je om uit je comfortzone te treden voor een groep
- werk ik aan jouw expressiviteit en de koppeling naar je eigen lespraktijk

Ik vertel je graag meer over deze uitdagende workshop!

De betrokken student

De centrale vraag in deze training is: "Hoe vergroot ik de motivatie en betrokkenheid van mijn studenten?"

Deze training is geïnspireerd op het boek: Betrokkenheid, de sleutel tot beter leren van Robert J. Marzano en Debra J. Pickering.
Marzano heeft met behulp van vier fundamentele vragen op gebied van emotie, interesse, relevantie en doeltreffendheid, zestien strategieën uitgewerkt om de aandacht en betrokkenheid van leerlingen te vergroten.

Aan het einde van training weet je:
- hoe je 16 strategieën van Marzano in kan zetten in je eigen lespraktijk
- op welke manier je jouw lessen kan afstemmen op de belevingswereld van jouw leerlingen
- wat jouw eerste stap gaat zijn bij het (her)ontwerpen van jouw lessen, waarbij je de focus legt op vergroten van betrokkenheid

Wil je graag meer weten over deze training, neem gerust contact op!

Project onderwijs

De centrale vraag in deze workshop is: "Op welke manier kan ik een contextrijke leeromgeving creëren met behulp van projectonderwijs?"

Zowel in het voortgezet onderwijs, als in het middelbaar beroepsonderwijs wordt er steeds meer met projecten gewerkt. Maar hoe zet je dit krachtig neer en wat is jouw rol als docent bij het begeleiden van deze projecten?

Deze workshop is een inleiding op het werken met projectonderwijs, met een vervolgtraject als advies.

Aan het einde van deze workshop:
- Weet je wat er bedoeld wordt met projectonderwijs
- Krijg je inzicht hoe je projecten als vakoverstijgende onderwijsvorm kan inzetten
- Krijg je adviezen om projectonderwijs te organiseren in jouw onderwijsinstelling
- Krijg je een samenvatting van het aanbevolen vervolgtraject

Ik vertel je graag meer over deze workshop!

De docent LOB'er

De centrale vraag bij deze training is: "Hoe vergroot ik mijn kennis en vaardigheden in mijn rol als LOB docent?"

LOB (loopbaanorientatie en begeleiding) is een essentieel onderdeel geworden van het onderwijs. En toch staat LOB nog lang niet overal sterk op de 'kaart'.

Deze workshop heeft een inleidend karakter, met een traject als advies.

Na deze workshop:
- Heb je inhoudelijk kennis gemaakt met de 5 LOB compenties
- Heb je inzicht in het belang van LOB voor jouw leerlingen
- Krijg je tools om krachtige LOB coachgesprekken te voeren met je leerlingen
- Geef ik een samenvatting van het aanbevolen vervolgtraject LOB

Ik geef je graag meer informatie!

Ik hoop je snel te zien & horen!

Neem contact op

Welk onderdeel?
Trainingen en workshops
Persoonlijke begeleiding en coaching

Ik help je graag verder. Blijf op de hoogte over alles rondom Mijn Onderwijsheid via mijn social kanalen.

Certificering